Particulier Zakelijk Over Actua Dealers
Actua Groep 2016

Actua Schadeverzekering N.V.


Actua Schadeverzekering N.V. betreft de eigen verzekeringsmaatschappij binnen de Actua Groep en is actief sinds medio 2007. Door de uitbreiding met de eigen verzekeringsmaatschappij is de Actua Groep compleet en zijn wij in staat om alle disciplines binnen de eigen groep zelfstandig uit te voeren. Actua Schadeverzekering N.V. zal zich als niche-verzekeraar binnen de markt gaan richten op de garantieverzekeringen.
 
Governance Principes
De Governance Principes, ook wel Code Verzekeraars genoemd, zijn vanaf 1 januari 2011 van kracht. Deze Code geldt  voor alle verzekeraars in Nederland, die beschikken over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht (Wft). De Code bevat principes met betrekking tot de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, het risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

Verslag Governance Principes
 
De Governance Principes zijn dus ook van toepassing op Actua Schadeverzekering N.V.. In het Verslag Governance Principes is per principe aangegeven hoe Actua Schadeverzekering N.V. hieraan voldoet. Lees hier het volledige Verslag Governance Principes
 
Moreel-ethische Verklaring
 
Een belangrijk onderdeel van de Code is de moreel-ethische verklaring. Deze verklaring dient als leidraad voor integer en zorgvuldig handelen van de dagelijkse beleidsbepaler en alle aan de verzekeraar verbonden medewerkers. De directie van Actua Schadeverzekering N.V. heeft de moreel-ethische verklaring dan ook ondertekend. Lees hier de moreel-ethische verklaring
© 2018 Actua Groep |Tel. 010-44 77 100 |Fax 010-44 77 199 |Contact |Disclaimer |Advieswijzer |Home |English Summary |(z)