Particulier Zakelijk Over Actua Dealers
Garantieverzekering voor uw computerapparatuur

Mahé Assurantiegroep

Naamswijziging Mahé Assurantiegroep B.V.
Omdat wij onze garantieverzekeringen graag onder één sterk label willen aanbieden, hebben wij besloten om in het kader van de uniformiteit te werken onder de reeds bestaande en bij consumenten bekendere naam Actua Assurantiën B.V. Alleen de naam wordt gewijzigd. Adresgegevens, email en telefoonnummers blijven voorlopig ongewijzigd.

© 2018 Actua Groep |Tel. 010-44 77 100 |Fax 010-44 77 199 |Contact |Disclaimer |Advieswijzer |Home |English Summary |(z)