Particulier Zakelijk Over Actua Dealers
Actua Groep 2016

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over onze verzekeringen? Kijk dan eerst of uw vraag op onze site wordt beantwoord. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze stellen via info@actua.org of op telefoonnummer 010-44 77 100.

Algemeen

Tot wanneer kan ik een wijziging op een polis doorgeven?
U dient binnen twee weken na aankoop een wijziging aan ons door te geven via wijzig@actua.org.
Wat is het e-mail adres voor opzeggingen en wijzigingen?
Dit is wijzig@actua.org
Hoe kan ik mijn adreswijziging het beste doorgeven?
U kunt uw adreswijziging per e-mail doorgeven via wijzig@actua.org
Ik wil de incasso terugdraaien. Hoe moet dit?
U kunt contact opnemen met de bank om de ge´ncasseerde premie terug te vragen. Wij kunnen ook een excasso voor u klaarzetten. Wij maken echter het bedrag pas 8 weken na de incasso over in verband met de wettelijke stornoperiode van 60 dagen waarin u de premie terug kan vorderen via uw bank.
Ik wil graag opzeggen. Hoe kan ik dit het beste doen?
Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren onder vermelding van het certificaatnummer. Bij automatische incasso's is dit het betalingskenmerk wat op het bankafschrift is vermeld. Opzeggen kan ook per e-mail naar wijzig@actua.org

Garantieverzekeringen

Ik heb een nieuwe Apple MacBook, iPad of iPhone gekocht. Waar kan ik deze verzekeren?
Voor het verzekeren van uw nieuwe Apple MacBook, Ipad of iPhone hebben wij de website VerzekerjeApple.nl.
VerzekerjeApple.nl is een initiatief van de Apple APR resellers en Actua. Via deze website kunt u uw apparatuur verzekeren.
Wanneer gaat de verzekering in?
De verzekering gaat in op het moment van aanschaf van de apparatuur.
Ik ben over de 7 dagen heen met het opsturen van de aanvraagbon. Kan ik de aanvraagbon alsnog opsturen?
Onze acceptatietermijn is een maand. Wanneer u uw aanvraag binnen deze periode instuurt, kunt u uw apparatuur nog verzekeren.
De apparatuur die ik heb gekocht functioneert niet naar behoren. Kan ik mijn verzekering nog annuleren?
Dit verzoek kunt u schriftelijk bij ons indienen. Per geval wordt bekeken of er tot restitutie kan worden overgegaan.
Ik heb apparatuur gekocht en verzekerd, maar de apparatuur bleek bij thuiskomst niet te functioneren. Kan ik nog een wijziging doorgeven?
Wanneer in de fabrieksgarantieperiode de apparatuur door de fabrikant wordt omgeruild en er wijzigingen ontstaan, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt dit doen onder vermelding van het certificaatnummer, maar als dit nog niet bekend is volstaan adresgegevens ook.
Ik heb in de winkel al premie betaald, hoe kan het dat jullie extra incasseren?
Het bedrag wat in de winkel voldaan is zijn of administratiekosten (bij een telecomverzekering) of is een voorschot op de premie en kosten. De aanvullende premie wordt automatisch ge´ncasseerd.
Ik heb mijn toestel verkocht. Kan ik de verzekering overzetten?
Nee, dat is niet mogelijk. De verzekering is zowel product- als persoonsgebonden. U kunt de verzekering het beste schriftelijk opzeggen onder vermelding van het certificaatnummer.
Mijn apparatuur heeft al 2 jaar fabrieksgarantie. Koop ik nu 5 jaar extra garantie erbij?
Nee, wij gaan uit van een totaal van 5 jaar. Dit is inclusief 2 jaar fabrieksgarantie. Onze premies zijn hier ook op gebaseerd. Vanaf het moment van aankoop heeft u echter al wel dekking tegen externe onheilen. Dit zit niet bij een fabrieksgarantie inbegrepen.
Mijn telefoonverzekering heb ik afgesloten voor de periode van 1 of 2 jaar, maar er wordt nog steeds maandelijks ge´ncasseerd. Hoe kan dit?
De telefoonverzekering heeft een maximale duur van 36 maanden. De minimale duur is 12 maanden. Tussentijds kan er maandelijks worden opgezegd onder vermelding van het certificaatnummer. Dit opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.
Ik heb een aankondigingsbrief ontvangen voor het verlengen van mijn telecomverzekering. Ik wil hier echter geen gebruik van maken. Hoe kan ik dit annuleren?
U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen onder vermelding van het certificaatnummer, bij voorkeur voor de 20ste van de maand. Dit kunt u doen per post, fax of e-mail of u kunt een groot kruis door de aankondigingsbrief zetten en deze aan ons retourneren.
Ik heb een nota ontvangen voor het verlengen van mijn foto-/videoverzekering. De apparatuur is echter niet meer in mijn bezit of dusdanig verouderd dat ik hiervan af wil. Hoe kan ik de verzekering opzeggen?
Als de nota niet betaald wordt komt de verzekering automatisch te vervallen. U kunt echter het verlengingsvoorstel naar ons terugsturen en hierop vermelden dat u afziet van dit voorstel.

Schademeldingen

Mijn mobiele telefoon is gestolen/vermist, wat moet ik doen?
Laat uw Simkaart bij de provider blokkeren. Verder moet u binnen 48 uur na de diefstal/verlies/vermissing aangifte doen bij de politie. De originele aangifte van het politierapport (geen kopie) moet u samen met een volledig ingevuld schadeaangifteformulier en een uitgebreide toedrachtsomschrijving naar Actua sturen.
Mijn apparatuur (geen mobiele telefoon) is gestolen, wat moet ik doen?
U moet het schadeformulier met het originele politierapport (geen kopie) en een uitgebreide toedrachtsomschrijving aan Actua sturen. De afhandeling van een diefstalschade duurt ongeveer 30 dagen, in verband met het mogelijk terugvinden van het toestel.

Een schadeformulier kan hier worden gedownload

Ik heb schade aan mijn mobiele telefoon, wanneer krijg ik een leentoestel?
Alleen bij de platinum en mobile plus service, en uitsluitend in geval van reparatie aan het toestel is er recht op een leentoestel, dus niet in geval van diefstal of bij total loss van het toestel.
Hoe kom ik aan een schadeformulier?
U kunt hieronder uw schadeformulier downloaden.

schadeformulieren

Ik heb al een politierapport gestuurd, maar er wordt nog een toedrachtsomschrijving gevraagd.
Actua vraagt toch nog een duidelijk verhaal over de gebeurtenis. Dit om nog een beter inzicht te kunnen krijgen in de situatie en om te oordelen of de schadevergoeding op een juise basis plaatsvindt. Een antwoord moet schriftelijk, per post, fax of e-mail aan ons worden verstuurd. Telefonisch wordt er niets verwerkt in het dossier. Pas na ontvangst van een antwoord op de door ons gestelde vragen gaan wij verder met het behandelen van het dossier.
Mijn telefoon was kapot en ik heb het toestel aan jullie opgestuurd. Kan ik het toestel terugkrijgen?
Wanneer wij de schade hebben vergoed, dan behouden wij het recht op uw toestel en krijgt u deze niet terug. Hebben wij de schade niet vergoed, dan kunt u uw toestel schriftelijk terugvragen.
Waarom krijg ik niet in geld uitgekeerd?
Actua keert alleen uit in natura. Dit staat ook in de voorwaarden omschreven.
© 2018 Actua Groep |Tel. 010-44 77 100 |Fax 010-44 77 199 |Contact |Disclaimer |Advieswijzer |Home |English Summary |(z)